Trwa ładowanie...
d3jn2c1

GTC miało w IV kw. 2013 r. 80,76 mln euro straty netto, gorzej od konsensusu (opis)

20.03. Warszawa (PAP) - GTC miało w IV kwartale 2013 roku 80,76 mln euro straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec blisko 71,9 mln euro straty rok...

Share
d3jn2c1

20.03. Warszawa (PAP) - GTCGTC (Zobacz notowania spółki ») miało w IV kwartale 2013 roku 80,76 mln euro straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej, wobec blisko 71,9 mln euro straty rok wcześniej - wynika z wyliczeń PAP. Wynik był wyraźnie gorszy od konsensusu, który zakładał 37,9 mln euro straty netto.

Strata operacyjna grupy wyniosła 94,3 mln euro, podczas gdy rok wcześniej spółka miała ok. 63,7 mln euro straty EBIT. Średnia prognoz ankietowanych przez PAP analityków mówiła o 31,9 mln euro straty operacyjnej.

Przychody grupy wyniosły 32,9 mln euro wobec 37 mln euro przed rokiem. Konsensus zakładał sprzedaż na poziomie 34 mln euro.

Odpis aktualizujący wartość aktywów w IV kwartale 2013 r. wyniósł blisko minus 110 mln euro.

d3jn2c1

Po czterech kwartałach 2013 r. strata netto dewelopera wyniosła 146,8 mln euro, strata operacyjna sięgnęła 121,4 mln euro, a przychody wyniosły 131,1 mln euro.

Przychody z najmu i usług spadły do 118 mln euro w 2013 r. ze 129 mln euro w 2012 r. "w wyniku sprzedaży Platinium Business Park w Warszawie w 2012 r. oraz spadku stawek czynszów, szczególnie w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech". Marża na wynajmie wynosiła 72 proc.

GTC podało, że na koniec 2013 r. ukończone budynki GTC były wynajęte w 91 proc. i w związku z tym możliwy jest dalszy wzrost przychodów z wynajmu.

Przychody ze sprzedaży domów i mieszkań spadły do 13 mln euro w 2013 r., "głównie ze względu na zmniejszoną liczbę dostępnych do sprzedaży domów i mieszkań oraz spadek popytu na mieszkania".

d3jn2c1

Koszty sprzedaży spadły w 2013 r. do 3 mln euro w 2013 r., przede wszystkim ze względu na spadek aktywności sprzedaży.

Koszty administracyjne spadły w tym czasie do 9 mln euro, w związku ze spadkiem wyceny programu opcji menadżerskich oraz w wyniku wprowadzonych działań oszczędnościowych.

Koszty finansowe spadły w 2013 r. do 49 mln euro w wyniku spadku poziomu zadłużenia o 214 mln euro, co nastąpiło w następstwie wykupu obligacji i spłaty kredytów. Od początku roku odpis aktualizujący wartość aktywów wyniósł minus 190 mln euro i jak podała spółka, odzwierciedla zmianę oczekiwań tempa poprawy koniunktury, głównie w Europie Południowo-Wschodniej.

"Kwota 168 mln euro przypada na aktualizację wartości aktywów inwestycyjnych, która spowodowana jest głównie spadkiem stawek czynszów w sektorze detalicznym w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji. Wyceny odzwierciedlają także spadek stawek czynszów w stosunku do nowych umów najmu w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech oraz umiarkowaną zmianę stóp kapitalizacji w Polsce i Serbii" - poinformowała spółka.

d3jn2c1

"Innym powodem straty jest zmiana przeznaczenia gruntów pod planowaną Galerię Bukareszt, spowodowana zmianą otoczenia regulacyjnego. Strata ta została częściowo skompensowana wzrostem wartości sprzedanej Galerii Kazimierz oraz poprawą rentowności niektórych aktywów" - dodano.

GTC poinformowało, że wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł w 2013 r. 55 proc. wobec 53 proc. w 2012 r.

"(...) pro forma LTV uwzględniająca emisję i wykup obligacji oraz podwyższenia kapitału spadła do 51 proc." - podano w komunikacie.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły w 2013 r. o 72 proc. do 28 mln euro.

d3jn2c1

"Poprawa przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej została osiągnięta głównie dzięki obniżeniu kosztów finansowych połączonemu z redukcją kosztów administracyjnych i poprawą przychodu operacyjnego netto z porównywalnych aktywów w ujęciu rok do roku" - czytamy w komunikacie.

GTC obecnie aktywnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Słowacji, Bułgarii, Rosji i na Ukrainie. Grupa buduje i zarządza gotowymi inwestycjami w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków biurowych i centrów handlowych na wynajem oraz lokali mieszkaniowych na sprzedaż. (PAP)

jow/ ana/

d3jn2c1

Podziel się opinią

Share
d3jn2c1
d3jn2c1