Trwa ładowanie...
d39mor9
espi
07-03-2013 17:28

GTC - Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję (6/2013)

GTC - Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję (6/2013)

d39mor9
d39mor9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 marca 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Witolda Zatońskiego na Członka Zarządu Spółki na kolejną trzyletnią kadencję. Witold Zatoński jest członkiem Zarządu i dyrektorem ds. rozwoju i spraw prawnych od 2007 r. Posiada tytuł magistra prawa, który uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim (1998 r.) oraz LL.M. z Columbia University School of Law (1999 r.). Witold Zatoński jest radcą prawnym prawa polskiego i adwokatem prawa amerykańskiego. W latach 1999-2007 pracował w Weil, Gotshal & Manges w Nowym Jorku i w Warszawie, w dziale fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pana Witold Zatoński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub
jako członkowie organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Re-appointment of the Company`s Management Board Member for the next term The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) informs that on 7 March 2013 the Supervisory Board of the Company adopted a resolution regarding the re-appointment of Mr. Witold Zatoński as Member of the Company’s Management Board, for next three year term. Witold Zatoński has been a member of the Management Board and the Director of Investment and Legal Affairs since 2007. He holds an M.A. degree in law from Warsaw University (1998) and an LL.M. from Columbia University School of Law (1999). Witold Zatoński is a Polish legal advisor and an American attorney. Between 1999 and 2007 he worked for Weil, Gotshal & Manges in New York and Warsaw, in the M&A and Capital Markets departments. In accordance with Mr. Witold Zatoński statement, he is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained on the basis of the National Court Register Act and he does not perform any other activities outside the
business of the Company which would be competitive thereto, he does not participate in any competitive company as partners of a civil partnership or any other partnership or as members of the authorities of a capital company, or in any competitive legal entity as members of its authorities. Legal grounds: §5 sec. 1.22 of the Regulation of the Council of Ministers of 19 February 2009 concerning the submission of current periodical information by the securities' issuers and the conditions of recognizing as equal the information demanded by the national lawful regulation of a country which does not hold the membership in European Union. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39mor9

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2013-03-07 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39mor9
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d39mor9