Trwa ładowanie...
d206oh6
espi
07-03-2013 17:26

GTC - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2013)

GTC - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (5/2013)

Share
d206oh6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Globe Trade Centre S.A.(?Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z art. 7.3 c Statutu Emitenta, na posiedzeniu w dniu 7 marca 2013 roku zatwierdziła wybór przez Zarząd firmy Ernst and Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki w roku 2013. Ernst and Young Audit Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. W latach 2002 ? 2012 Spółka korzystała z usług Ernst and Young Audit Sp. z o.o. w zakresie przeglądu i badania sprawozdań finansowych. Umowa z Ernst and Young Audit Sp. z o.o. zawarta będzie na czas potrzebny na przeprowadzenie przeglądu sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2013. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących o okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Appointment of an entity qualified to audit financial statements The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (“Company”) hereby informs that on 7 March 2013, acting pursuant to Art. 7.3c of the Company’s Articles of Association, the Supervisory Board approved the Management Board’s decision to appoint Ernst & Young Audit Sp. z o.o. with its seat in Warsaw, Rondo ONZ 1 as the Company’s auditor in 2013. Ernst & Young Audit Sp. z o.o., registered office at Rondo ONZ 1, Warsaw, is entered in the register of entities qualified to audit financial statements under Reg. No. 130. Ernst & Young Audit Sp. z o.o. has previously been mandated to review and audit financial statements of the Company in 2002-2012. The agreement with Ernst & Young Audit Sp. z o.o. is to be concluded for a time necessary to review and audit the financial statements for the twelve months ended 31 December 2013. Legal grounds: §5 sec. 19 of the Regulation of the Council of Ministers of 19 February 2009 concerning the submission
of current periodical information by the securities' issuers and the conditions of recognizing as equal the information demanded by the national lawful regulation of a country which does not hold the membership in European Union. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d206oh6

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2013-03-07 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d206oh6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d206oh6
d206oh6