Trwa ładowanie...
d4kmz1g
espi
03-12-2010 15:28

GTC - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre S.A. (...

GTC - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre S.A. (37/2010)

d4kmz1g
d4kmz1g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
GTC
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Globe Trade Centre S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Globe Trade Centre Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") zwołuje na dzień 11 stycznia 2011r. (wtorek) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 11.00 w Warszawie przy ul. Wołoskiej 5 (Budynek "Taurus").Porządek obrad1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.4.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.5.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.Informacje dla akcjonariuszy oraz projekty uchwał w załączonych plikach.Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwalNWZA11 01 2011.pdf Projekty uchwał na NWZA
Procedura Informacja dla akcjonariuszyNWZA11 01 2011.pdf Informacja dla akcjonariuszy
Draft ESM resolutions_11 01 2011.pdf Draft resolution of the ESM
Information for shareholders_11 01 2011.pdf Information for shareholders

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of Globe Trade Centre Spółka Akcyjna with itsregistered seat in Warsaw (the“Company”), pursuant to Article 399,§1of the Commercial Companies Code (the“CCC”), convenes, for 11 January2011, an Extraordinary Shareholders Meeting of the Company (the“GeneralMeeting”) to be held at 11:00 am in Warsaw at ul. Wołoska 5 (the TaurusBuilding).Agenda:1.Opening of the General Meeting2.Election of the Chairman of theGeneral Meeting.3.Statement that the General Meeting was dulyconvened and may adopt resolutions and approval of the agenda.4.Adoptionof the resolutions regarding Supervisory Board members remuneration.5.Closingof the General Meeting.Information for Shareholders and draft resolutions of the ExtraordinaryShareholders Meeting in attached materials.Legal basis§ 38 sec. 1 point 3 of the Regulation of the Council ofMinisters of 19.02.2009

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Erez Boniel Członek Zarządu
2010-12-03 Witold Zatoński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kmz1g
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4kmz1g