Trwa ładowanie...
d30z9qx
d30z9qx

GUS: bezrobocie w maju wyniosło 10,8 proc. wobec 11,2 proc. w kwietniu (opis2)

#
dochodzą komentarze ekspertów
#
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d30z9qx

24.06. Warszawa (PAP) - Bezrobocie w maju wyniosło 10,8 proc. wobec 11,2 proc. w kwietniu - poinformował GUS. Najwyższe bezrobocie - 17,3 proc. - było w woj. warmińsko-mazurskim, a najniższe - 7,2 proc. - w wielkopolskim. Zdaniem ekspertów dalszy spadek bezrobocia będzie wspierał konsumpcję.

Na koniec maja 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 702,1 tys. osób (w tym 874,2 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem o 80,1 tys. osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych spadła o 284,6 tys. osób, czyli o 14,3 proc.

Z danych GUS wynika, że najwyższe bezrobocie utrzymywało się w województwach: warmińsko-mazurskim (17,3 proc.), kujawsko-pomorskim (14,5 proc.), zachodniopomorskim (14,3 proc.), podkarpackim (13,7 proc.) i świętokrzyskim (13,5 proc.). Z kolei najniższe bezrobocie było w woj. wielkopolskim (7,2 proc.), małopolskim i śląskim (po 9,2 proc.) oraz mazowieckim (9,3 proc.). W porównaniu z kwietniem stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach, najbardziej w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (po 0,7 proc).

d30z9qx

GUS poinformował, że w maju do urzędów pracy zgłoszono 122,3 tys. ofert pracy, czyli o 10 proc. więcej niż przed miesiącem i o 27,6 proc. więcej niż przed rokiem. Na koniec maja urzędy pracy dysponowały ofertami dla 85,2 tys. osób - przed miesiącem było to 79 tys. osób, a przed rokiem - 66,8 tys.

GUS podał ponadto, że w maju br. do urzędów pracy zgłosiło się 161,4 tys. osób, czyli o 13,6 tys. mniej niż w kwietniu 2015 r. i o 5,4 tys. mniej niż w maju 2014 r.

Według GUS wydajność pracy w przemyśle od stycznia do maja wzrosła o 2,4 proc. rok do roku przy większym o 1,7 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 3,2 proc.

GUS poinformował też, że nowe zamówienia w przemyśle w maju spadły o 1,1 proc. rok do roku, po spadku o 14,7 proc. w poprzednim miesiącu. W ujęciu miesięcznym zamówienia spadły o 4,9 proc. w porównaniu ze spadkiem o 11,4 proc. w poprzednim miesiącu.

d30z9qx

Wskaźnik nowych zamówień w przemyśle pokazuje rozwój popytu na wyroby i usługi. Służy do oceny przyszłej produkcji.

Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwróciła uwagę, że maj był kolejnym miesiącem znaczącego spadku liczby bezrobotnych, o ponad 80 tys. w stosunku do kwietnia. "Stopa bezrobocia znalazła się poniżej poziomu 11 proc. i jest to obecnie poziom ostatnio widziany w sierpniu 2009 r." - podkreśliła. Przewiduje ona, że w miesiącach letnich, m.in. za sprawą większego zatrudnienia w rolnictwie, sadownictwie i budownictwie, bezrobocie będzie dalej spadać i prawdopodobnie - jak zaznaczyła - stopa bezrobocia osiągnie dawno nie widziany w Polsce poziom jednocyfrowy.

Kurtek szacuje, że na koniec 2015 r., pomimo sezonowego wzrostu liczby bezrobotnych w okresie jesienno-zimowym, stopa bezrobocia będzie jednocyfrowa i wyniesie ok. 9,8 proc. "Spadek bezrobocia w połączeniu ze wzrostem siły nabywczej wynagrodzeń (za sprawą utrzymującej się deflacji) będzie wspierać konsumpcję gospodarstw domowych. Tempo wzrostu gospodarczego dzięki temu powinno przyspieszać, zwłaszcza w drugiej połowie roku i w całym roku osiągnąć 3,8 proc." - prognozuje Kurtek.

Również ekspert Pracodawców RP Łukasz Kozłowski zauważył, że odsetek osób pozostających bez zatrudnienia jest najniższy od blisko 6 lat. "Sytuacja na rynku pracy powinna ulegać dalszej poprawie w kolejnych miesiącach. Są też duże szanse na to, że we wrześniu lub październiku stopa bezrobocia spadnie poniżej 10 proc." - ocenił.

d30z9qx

"Sytuacja na polskim rynku pracy ulega systematycznej poprawie, choć dynamika spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w ujęciu rocznym jest nieco słabsza niż na początku roku. Odsetek osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy osiągnął w ubiegłym miesiącu najniższy poziom od sierpnia 2009 r. Pomimo tego, że dynamika PKB wciąż pozostaje niższa od potencjału polskiej gospodarki, ożywienie, z którym obecnie mamy do czynienia charakteryzuje wyjątkowo prozatrudnieniowy charakter" - zauważył Kozłowski. Jak dodał, przedsiębiorcy stosunkowo optymistycznie oceniają perspektywy rozwojowe polskiego rynku, co skłania ich do zwiększania nakładów inwestycyjnych, które przyczyniają się do powstawania nowych miejsc pracy.

"Jak zapewniają (...) przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, spadek stopy bezrobocia rejestrowanego w miesiącach wakacyjnych do poziomu niższego niż 10 proc. jest już przesądzony. Ta prognoza wydaje się jednak być nadmiernie optymistyczna. Warunkiem jej spełnienia jest bowiem utrzymanie tempa spadku stopy bezrobocia przynajmniej na dotychczasowym poziomie" - ocenił Kozłowski.

"W ostatnim okresie mieliśmy jednak do czynienia z umiarkowanym spowolnieniem, które może utrzymywać się również w kolejnych miesiącach. Należy również pamiętać o tym, że największy sezonowy spadek bezrobocia przypada na drugi kwartał każdego roku. W miesiącach letnich poprawa w tym zakresie następuje już w głównej mierze za sprawą czynników związanych z koniunkturą gospodarczą. Biorąc to pod uwagę, nie można wykluczać możliwości spadku stopy bezrobocia w lipcu i sierpniu do poziomów nieznacznie przekraczających 10 proc." - dodał.

Według eksperta Pracodawców RP stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 r. powinna ukształtować się na poziomie ok. 10,3 proc.

d30z9qx

Podziel się opinią

Share
d30z9qx
d30z9qx