Trwa ładowanie...
d25yb0l
21-10-2016 15:00

GUS: dobra ocena koniunktury w październiku, z wyjątkiem budownictwa

W październiku dyrektorzy przedsiębiorstw ze wszystkich badanych sekcji - poza budownictwem - pozytywnie oceniają koniunkturę - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

d25yb0l
d25yb0l

Według GUS w październiku br. 59,9 proc. firm przemysłowych i 41,7 proc. budowlanych zgłosiło podnoszenie nakładów inwestycyjnych w 2016 r. Inwestycje w 2017 r. planuje 50,7 proc. przedsiębiorstw w przemyśle i 32,4 proc. w budownictwie.

Jako źródła finansowania tych inwestycji przedsiębiorcy prowadzący działalność przemysłową najczęściej wskazują środki własne (91,3 proc. jednostek w październiku br., 88,3 proc. przed rokiem). Krajowy kredyt bankowy jest źródłem finansowania działalności inwestycyjnej dla 29,5 proc. przedsiębiorstw (32,2 proc. w październiku ubiegłego roku), leasing - dla 30,6 proc. jednostek (32 proc. w ubiegłym roku).

Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlano-montażowych jako najczęściej wybierane źródła finansowania inwestycji wskazują środki własne (89,3 proc. jednostek w październiku br., 88,7 proc. przed rokiem). Krajowy kredyt bankowy wybiera 25,3 proc. przedsiębiorstw (27,3 proc. w październiku ub. r.), leasing - 41,7 proc. jednostek (39,5 proc. w październiku 2015 r.).

W październiku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 1,0 (plus 3,3 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 13,8 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 12,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,3 proc. i 11,9 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

d25yb0l

Znacznie gorzej oceniana jest jednak koniunktura w budownictwie; jej ogólny klimat kształtuje się na poziomie minus 9,1 (przed miesiącem minus 5,4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 10,6 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 19,7 (przed miesiącem odpowiednio 12 proc. i 17,5 proc). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Gdy wskaźnik jest większy od zera, odnotowywany jest "dobry" klimat koniunktury. W przeciwnym wypadku klimat jest oceniany jako "zły".

"Oceny i prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są bardziej negatywne od formułowanych we wrześniu. Nadal sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Redukcje zatrudnienia mogą być bardziej znaczące od planowanych w ostatnich czterech miesiącach. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest nieco większy od oczekiwanego od maja br." - napisano w komunikacie GUS.

Spośród badanych podmiotów 25,9 proc. (przed rokiem 24,3 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Październik jest trzecim miesiącem, w którym dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się spadku portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.

d25yb0l

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w październiku na poziomie plus 5,9 (plus 7,1 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,8 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 11 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17,3 proc. i 10,3 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Utrzymują się korzystne diagnozy sprzedaży. Prognozy w tym zakresie są nieznacznie optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w ostatnich siedmiu miesiącach. Bieżąca sytuacja finansowa nie zmienia się. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie pesymistyczne, po raz pierwszy od lutego br. stan zapasów towarów pozostaje nadmierny. Zwiększenie poziomu zamówień towarów u dostawców może być niewielkie, nieco mniejsze od planowanego we wrześniu. Możliwy jest nieznaczny wzrost zatrudnienia, podobny do zapowiadanego miesiąc wcześniej. Dynamika cen towarów może być nieco mniejsza od oczekiwanej we wrześniu.

W handlu detalicznym ogólny klimat koniunktury w październiku wznosi plus 4,9 (plus 4,8 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,7 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 11,9 proc. (we wrześniu odpowiednio 16,3 proc. i 11,5 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

d25yb0l

Diagnozy sprzedaży są optymistyczne, ale ostrożniejsze niż w ostatnich sześciu miesiącach. Prognozy w tym zakresie są korzystne, najlepsze od listopada ub.r. Od dwóch miesięcy utrzymują się pesymistyczne oceny sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie pozytywne, zbliżone do formułowanych we wrześniu. Stan zapasów towarów pozostaje nadal nadmierny. W związku z bardziej optymistycznymi prognozami sprzedaży, planowany jest dalszy wzrost zamówień towarów u dostawców. Zatrudnienie może nieznacznie rosnąć, w skali nieco większej od zapowiadanej miesiąc wcześniej. Dynamika cen towarów może być zbliżona do oczekiwanej we wrześniu - napisał GUS.

Analitycy Urzędu zwrócili uwagę, że w poszczególnych branżach handlowych oceny koniunktury są zróżnicowane. Najlepiej było w branżach tekstyliów, odzieży, obuwia (plus 19,4 w październiku, plus 20,7 przed miesiącem), artykułów gospodarstwa domowego ogółem (plus 14,7 w październiku, plus 6,8 we wrześniu) oraz pojazdów samochodowych (plus 6,3 w październiku, plus 7,6 miesiąc wcześniej). Jedynie przedstawiciele branży żywnościowej zgłaszają nieznacznie negatywne oceny (minus 1,7 w październiku, minus 3,9 we wrześniu).

W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie plus 5,0 (przed miesiącem plus 7,7). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 9,8 proc. (we wrześniu odpowiednio 16,7 proc. i 9 proc.). Pozostałe uznały, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

d25yb0l

Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są pozytywnie, ale gorzej niż przed miesiącem; korzystne diagnozy sytuacji finansowej utrzymują się na poziomie zbliżonym do odnotowanego we wrześniu. Odpowiednie przewidywania są nieznacznie negatywne, gorsze od zgłaszanych przed miesiącem. Odnotowywany jest nieco szybszy niż we wrześniu wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zapowiadają niewielki wzrost zatrudnienia, wolniejszy od prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Oczekiwany jest nieznaczny spadek cen.

W firmach związanych z zakwaterowaniem i gastronomią ocena koniunktury kształtuje się na poziomie plus 0,1 (przed miesiącem plus 0,3). Poprawę koniunktury odnotowuje 14,3 proc. badanych firm, a jej pogorszenie - 14,2 proc. (we wrześniu odpowiednio 13,4 proc. i 13,2 proc.). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są nieznacznie niekorzystnie, gorzej niż we wrześniu; prognozy w tym zakresie są pesymistyczne, zbliżone do formułowanych w ubiegłym miesiącu.

"Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają dalsze redukcje zatrudnienia. Oczekiwany niewielki spadek cen może być nieco szybszy od przewidywanego we wrześniu" - napisał GUS.

d25yb0l
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d25yb0l