Trwa ładowanie...
d2tp1zz
23-03-2017 11:33

GUS: stopa bezrobocia w lutym spadła do 8,5 proc. (opis)

Stopa bezrobocia w lutym 2017 r. spadła do 8,5 proc. z 8,6 proc. w styczniu 2017 r. - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. W urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 383,4 tys. bezrobotnych wobec 1 mln 397,1 tys. osób przed miesiącem.

d2tp1zz
d2tp1zz

GUS poinformował w "Informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2017 r.", że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. ukształtowało się na poziomie 5 mln 976,2 tys. osób i zwiększyło się o 4,6 proc. w stosunku do notowanego przed rokiem (w styczniu br. obserwowano wzrost w skali roku o 4,5 proc., a w lutym ub. roku - o 2,5 proc.).

"Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw, wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku obserwowano m.in. w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem lądowym i rurociągowym (o 10 proc.), produkcją pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,8 proc.), handlem hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawą (o 7,3 proc.), produkcją wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 6,4 proc.) oraz produkcją mebli (o 6,2 proc.)" - napisał GUS w opracowaniu.

Spadek zatrudnienia nadal notowano w wydobyciu węgla kamiennego i węgla brunatnego (o 9,4 proc.), produkcji odzieży (o 1 proc.) oraz w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,6 proc.).

Według GUS "w końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1383,4 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem - o 1,0 proc. (tj. o 13,7 tys.) i w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku - o 16,3 proc. (tj. o 269,3 tys.)".

d2tp1zz

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc., czyli była niższa niż przed miesiącem (o 0,1 pkt proc.) i przed rokiem (o 1,7 pkt proc.).

Wskazano, że "stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 5,2 proc. w wielkopolskim do 14,7 proc. w warmińsko-mazurskim". "W ujęciu miesięcznym zmniejszyła się ona w większości województw, z wyjątkiem województw: małopolskiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których pozostała na tym samym poziomie" - czytamy. Dodano, że w porównaniu z lutym ub. roku stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich województwach, w największym stopniu (w granicach 2,5 pkt proc. - 2,0 pkt proc.) w zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim, a w najmniejszym (o 1,2 pkt proc.) - w wielkopolskim.

Urząd statystyczny podał, że w lutym br. kobiety stanowiły 52,4 proc. zarejestrowanych bezrobotnych, co oznacza wzrost o 1,2 pkt proc. w porównaniu z lutym 2016 r. Wśród bezrobotnych zmniejszył się natomiast odsetek dotychczas niepracujących (do 13,7 proc.), absolwentów (do 3,8 proc.) oraz osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku (do 85,3 proc.) Udział osób bezrobotnych nieposiadających kwalifikacji zawodowych był zbliżony do notowanego rok wcześniej i wyniósł 30,7 proc.

"W lutym br. liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 153,3 tys., tj. była niższa niż przed miesiącem (o 24,5 proc.) i przed rokiem (o 19,6 proc.). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w liczbie nowo zarejestrowanych ogółem był zbliżony do notowanego w lutym ub. roku i wyniósł 82,7 proc." - napisano w komunikacie.

d2tp1zz

Zgodnie z danymi GUS zmniejszył się udział: osób długotrwale bezrobotnych, osób dotychczas niepracujących, absolwentów, osób bez kwalifikacji zawodowych, osób zamieszkałych na wsi oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów pracy.

GUS podał, że z ewidencji bezrobotnych w lutym br. skreślono 167 tys. osób, tj. więcej niż przed miesiącem (o 18,4 proc.), ale mniej niż przed rokiem (o 10 proc.). Główną przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 78,8 tys. osób (tj. więcej niż przed miesiącem o 8,5 proc. i mniej niż przed rokiem o 15,2 proc.).

"W lutym br. do urzędów pracy wpłynęło 137,5 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 12,1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 5,7 proc. więcej niż przed rokiem. W skali roku zwiększyła się liczba ofert z sektora prywatnego, a zmniejszyła - z sektora publicznego" - podał GUS.

d2tp1zz

Według urzędu statystycznego w końcu lutego br. zadeklarowano mniej niż przed miesiącem, ale nieco więcej niż przed rokiem, zwolnień grupowych - 175 zakładów zadeklarowało zwolnienie 12,8 tys. pracowników, w tym 1,3 tys. osób z sektora publicznego. "Według wyników badania popytu na pracę, w końcu 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 78,0 tys. i była o 22 proc. wyższa niż przed rokiem" - dodano.

GUS wyjaśnił, że w porównaniu z sytuacją sprzed roku, w strukturze wolnych miejsc pracy zwiększył się udział m.in. przetwórstwa przemysłowego (o 3,3 pkt proc. do 26,2 proc.), czy działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 1,5 pkt proc. do 7,7 proc.). Zmniejszył się natomiast udział m.in. budownictwa (o 1,7 pkt proc. do 7,7 proc.), informacji i komunikacji (o 1,4 pkt proc. do 7,5 proc.).

W strukturze wolnych miejsc pracy według zawodów, w porównaniu z końcem 2015 r., zwiększył się udział miejsc przeznaczonych m.in. dla pracowników usług osobistych i sprzedawców (o 2,1 pkt proc. do 13,3 proc.), robotników przemysłowych i rzemieślników (o 0,6 pkt proc. do 21,9 proc.), pracowników przy pracach prostych (o 0,6 pkt proc. do 7,5 proc.). Obniżył się natomiast odsetek wolnych miejsc pracy m.in. dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń (o 2,2 pkt proc. do 14,2 proc.), specjalistów (o 0,7 pkt proc. do 20,4 proc.), techników i innego średniego personelu (o 0,6 pkt proc. do 8,6 proc.) i pracowników biurowych (o 0,5 pkt proc. do 9,9 proc.).

GUS podał ponadto, że w 2016 r. utworzono 618,7 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 2,8 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast zlikwidowano 284,2 tys. miejsc pracy, tj. o 10,5 proc. mniej niż rok wcześniej.

d2tp1zz
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2tp1zz