Trwa ładowanie...
d12etas

GUS: w sierpniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,1 proc. rdr

W sierpniu 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były niższe o 0,1 proc. w porównaniu z sierpniem 2015 r. - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny.

Share
d12etas

GUS podał też, że w okresie od stycznia do sierpnia 2016 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,9 proc. niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. (kiedy również notowano spadek - o 2,3 proc.), a ceny produkcji budowlano-montażowej niższe o 0,6 proc. (spadek w ub. roku - o 0,4 proc.).

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu 2016 r. były o 0,3 proc. niższe niż w poprzednim miesiącu. Spadek cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 1 proc., w tym w górnictwie rud metali o 5,4 proc., przy wzroście cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,5 proc.

Spadły również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,3 proc., w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,6 proc.). Obniżono również ceny m.in. w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, maszyn i urządzeń (po 0,7 proc.), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, papieru i wyrobów z papieru (po 0,6 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, urządzeń elektrycznych, pozostałego sprzętu transportowego, odzieży (po 0,5 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, napojów (po 0,4 proc.), metali, wyrobów z metali (po 0,3 proc.), mebli oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,1 proc.). Wzrosły natomiast ceny m.in. w produkcji artykułów spożywczych, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, wyrobów farmaceutycznych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz skór i wyrobów skórzanych (po 0,2 proc.). Ceny w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody;
gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja były po 0,1 proc. wyższe niż w lipcu br.

W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 0,1 proc. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 2 proc. Wzrost cen zanotowano również w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,3 proc., w tym największy w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,7 proc.).

d12etas

Wzrosły również ceny m.in. w produkcji metali (o 4,1 proc.), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 2,1 proc.), w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 1,8 proc.), wyrobów farmaceutycznych (o 1,1 proc.), napojów (o 1 proc.), artykułów spożywczych (o 0,9 proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych (po 0,8 proc.), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,5 proc.). Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,1 proc.), papieru i wyrobów z papieru (o 0,3 proc.), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 0,5 proc.), odzieży (o 0,6 proc.), wyrobów z metali, urządzeń elektrycznych, mebli (po 0,8 proc.), maszyn i urządzeń (o 1,3 proc.), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,4 proc.) oraz chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3 proc.).

Ceny w górnictwie i wydobywaniu ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w grudniu ub. roku. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,9 proc.

d12etas

Podziel się opinią

Share
d12etas
d12etas