Trwa ładowanie...
d2lcpld
espi

HANDLOWY - Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej (19/2011)

HANDLOWY - Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej (19/2011)
Share
d2lcpld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca zawarcia umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zarząd Banku Handlowego w Warszawie SA ("Bank") informuje, że w dniu 21.07.2011 r. Bank wspólnie z innymi bankami, zawarł z klientem Banku ("Klient") aneks do umowy z dnia 10.06.2010r. dotyczącej nabywania obligacji emitowanych przez tego Klienta, zwiększający kwotę zobowiązania Banku do nabywania obligacji kuponowych o okresie zapadalności wynoszącym 12 miesięcy oraz obligacji dyskontowych o okresie zapadalności wynoszącym 1, 3 lub 6 miesięcy do kwoty 750.000.000 PLN, z datą obowiązywania zobowiązania do 31 lipca 2015 r. W każdym momencie trwania Programu suma wartości nominalnych wszystkich obligacji nabytych przez Bank nie może przekroczyć kwoty 750.000.000 PLN. Umowa, jest umową znaczącą w
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ponieważ jej wartość przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Bank Handlowy w Warszawie SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Senatorska 16
(ulica) (numer)
(22) 657-72-00 (22) 692-50-23
(telefon) (fax)
listybh@citi.com www.citihandlowy.pl
(e-mail) (www)
526-030-02-91 000013037
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lcpld

Podziel się opinią

Share
d2lcpld
d2lcpld