Trwa ładowanie...
d3m7pnv
d3m7pnv
espi

HANDLOWY - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 rok (8/2014)

HANDLOWY - Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 rok (8/2014)
Share
d3m7pnv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-10
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2014 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133). Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż zmienia informację o datach przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, przekazaną w dniu 13.01.2014 roku raportem bieżącym nr 1/2014. Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż ulega zmianie data publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2014 roku. Raport ten zostanie przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i agencji informacyjnej w dniu 9 maja 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 16
(ulica) (numer)
(22) 657-72-00 (22) 657-75-80
(telefon) (fax)
listybh@citigroup.com www.citibankhandlowy.pl
(e-mail) (www)
526-030-02-91 000013037
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-10 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3m7pnv

Podziel się opinią

Share
d3m7pnv
d3m7pnv