Trwa ładowanie...
d162hm3

HANDLOWY - Informacja w sprawie zmiany ratingów (32/2011)

HANDLOWY - Informacja w sprawie zmiany ratingów (32/2011)

Share
d162hm3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja w sprawie zmiany ratingów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa Prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) Bank Handlowy w Warszawie S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu 21 grudnia 2011 roku agencja ratingowa Fitch Ratings ("Fitch") obniżyła rating długoterminowy podmiotu (Long?term IDR) z poziomu "A" na "A-" oraz rating krótkoterminowy podmiotu (Short-term IDR) z poziomu "F1" na "F2". Jednocześnie, powyższe ratingi oraz rating wsparcia zostały usunięte z listy obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Pozostałe ratingi Banku pozostały bez zmian, tj.: - viability rating (VR): "bbb+" (rating nie podlegał rewizji), - rating wsparcia potwierdzony na poziomie "1". Perspektywa długoterminowego ratingu podmiotu jest stabilna. Powyższa zmiana ratingów jest konsekwencją zmiany
ratingu Citigroup, strategicznego akcjonariusza Banku (długoterminowy rating podmiotu obniżony z "A+" na "A" oraz krótkoterminowy rating podmiotu obniżony z "F1+" na "F1"), w związku z obniżeniem z "A+" do "A" minimalnego poziomu wsparcia (Support rating floor), jakie Citigroup mógłby uzyskać od rządu amerykańskiego w razie zaistnienia takiej potrzeby. Powyższa zmiana ratingu Citigroup została dokonana w dniu 15 grudnia 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

| | | Bank Handlowy w Warszawie SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HANDLOWY | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-923 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Senatorska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 657-72-00 | | (22) 657-75-80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | listybh@citigroup.com | | www.citibankhandlowy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-02-91 | | 000013037 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162hm3

Podziel się opinią

Share
d162hm3
d162hm3