Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

HANDLOWY - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok (15/2...

HANDLOWY - Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok (15/2013)
Share
d1y1yes
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-20
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) W dniu 20 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej jako WZ) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok, w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 756 519 084,00 zł. Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 5 złotych 79 groszy. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk. Jednocześnie WZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 5 lipca 2013 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2013 roku (termin wypłaty dywidendy).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 16
(ulica) (numer)
657-72-00 657-78-90
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-030-02-91 000013037
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-20 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes