Trwa ładowanie...
d465hqn
d465hqn
espi

HARDEX S.A. - Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra (51/2010)

HARDEX S.A. - Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra (51/2010)
Share
d465hqn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARDEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy zakupu surowca drzewnego z RDLP Zielona Góra | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku zawarta została w trybie obiegowym umowa pomiędzy Emitentem a Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przedmiotem umowy jest kupno-sprzedaż surowca drzewnego w okresie od dnia1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku. Surowiec będzie sprzedawany zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony umów. Jako zabezpieczenie należności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia na rzecz RDLP Zielona Góra zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej na łączną kwotę 1.307.000 zł?obowiązującej do dnia 22.08.2011r. Szacunkowa wartość umowy wynosi 3.864.906 zł. Łączna wartość umów zawartych ze Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Zielonej Górze w okresie krótszym niż 12 miesięcy wynosi 6.596.970 zł i spełnia kryterium znaczącej umowy w rozumieniu § 2 ust.2 oraz § 2 ust.1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z późniejszymi zmianami, w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, z późniejszymi zmianami. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARDEX S.A. Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-600 Krosno Odrzańskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gubińska 63
(ulica) (numer)
(68) 383-53-01 (68) 383-62-11
(telefon) (fax)
plyta@hardex.pl www.hardex.pl
(e-mail) (www)
926-000-13-37 970517930
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Waldemar MotykaAgnieszka Maciejewska Członek ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d465hqn

Podziel się opinią

Share
d465hqn
d465hqn