Trwa ładowanie...
d3fag7i
d3fag7i
espi

HARPER HYGIENICS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)

HARPER HYGIENICS S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
Share
d3fag7i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HARPER HYGIENICS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku: I . Raporty okresowe za 2014 r.: a) raport roczny za rok 2014 - 20 marca 2015 r.; b) skonsolidowany raport roczny za rok 2014 - 20 marca 2015 r. II. Raporty okresowe za 2015 r.: a) skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r.; b) skonsolidowany rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 31 sierpnia 2015 r.; c) skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r. Jednocześnie zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (?),Spółka informuje o rezygnacji z publikacji skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za IV kwartał 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego za II kwartał 2015 r. Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie
informacji bieżących i okresowych (?), Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego. Podstawa prawna: § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HARPER HYGIENICS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-634 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Racławicka 99
(ulica) (numer)
25 759 84 00 25 759 36 89
(telefon) (fax)
kontakt@harperhygienics.com www.harperhygienics.pl
(e-mail) (www)
521-012-05-98 002203701
(NIP) (REGON)
d3fag7i

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Robert Neymann Prezes Zarządu
2015-01-08 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy-Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fag7i

Podziel się opinią

Share
d3fag7i
d3fag7i