Trwa ładowanie...
d14kiun

HAWE - Informacja osoby zobowiązanej (RB - 11/2012) (11/2012)

HAWE - Informacja osoby zobowiązanej (RB - 11/2012) (11/2012)

Share
d14kiun
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-24
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Informacja osoby zobowiązanej (RB - 11/2012)
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 24 stycznia 2012 roku) od Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pana Krzysztofa Rybki (dalej "Osoba zobowiązana") wpłynęło zawiadomienie o dokonaniu przez podmiot, w którym pełni on funkcję członka organu zarządzającego transakcji zbycia, w drodze darowizny 28.132.160 sztuk akcji Spółki i jednocześni o dokonaniu przez podmiot, w którym Osoba zobowiązana pełni funkcję członka organu zarządzającego transakcji nabycia, w drodze darowizny 28.132.160 sztuk akcji Spółki. Darowizna została dokonana w dniu 18 stycznia 2012 roku w Warszawie. Podstawia prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-24 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu
2012-01-24 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14kiun

Podziel się opinią

Share
d14kiun
d14kiun