Trwa ładowanie...
dwylrz4
espi

HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-112/2011) (112/2011)

HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-112/2011) (112/2011)

Share
dwylrz4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 112 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja znaczącego akcjonariusza. (RB-112/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Emitentem") podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15 listopada 2011 r. został powiadomiony przez Pana Marka Falentę, iż w dniu 14 listopada 2011 r., w wyniku transakcji nabycia akcji Emitenta na rynku giełdowym, dotychczas posiadany udział Marka Falenty w ogólnej liczbie głosów zwiększył się o 2,37%. Przed zmianą dotychczas posiadanego udziału Pan Marek Falenta posiadał 12.526.589 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 11,68% w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 12.526.589 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowiło 11,68% w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie Pan Marek Falenta posiada 15.063.687 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 14,05% w kapitale zakładowym i uprawniających do oddania 15.063.687 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, co stanowi 14,05% w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2009 Nr 185 Poz. 1439, z późn zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2011-11-15 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwylrz4

Podziel się opinią

Share
dwylrz4
dwylrz4