Trwa ładowanie...
d4fxjw1
espi

HAWE - Ostateczne podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel S.A. z siedzibą w Wars ...

HAWE - Ostateczne podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (RB-35/2014) (35/2014)

Share
d4fxjw1

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-07 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ostateczne podsumowanie wyników wezwania na sprzedaż akcji Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (RB-35/2014) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Spółka?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 5 listopada 2014 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 7 listopada 2014 roku zostały zawarte transakcje nabycia akcji spółki Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Mediatel?) będące wynikiem wezwania ogłoszonego w dniu 16 września 2014 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 29/2014 z dnia 16 września 2014 roku. W wyniku wezwania zawarto transakcje, których przedmiotem było 8 566 974 akcji Mediatel po cenie 0,86 złotych za sztukę. W związku z tym Spółka informuje, że w wyniku zakończonego wezwania jej udział w kapitale zakładowym spółki Mediatel ulegnie zmianie i będzie stanowić 99,7534% oraz będzie uprawniał do oddania głosów stanowiących 99,7534% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mediatel. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi w dniu 12 listopada 2014 roku. Podstawa
prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. N 185, poz. 1439) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fxjw1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Dariusz Jędrzejczyk Wiceprezes Zarządu
2014-11-07 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fxjw1

Podziel się opinią

Share
d4fxjw1
d4fxjw1