Trwa ładowanie...
d4m1f01

Hawe pracuje nad wnioskiem o upadłość układową

Warszawa, 18.12.2015 (ISBnews) - Hawe rozpoczęło prace nad sporządzeniem wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, podała spółka.

Share
d4m1f01

"Zarząd spółki informuje, że przyczyną rozpoczęcia prac nad wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki z możliwością zawarcia układu jest złożenie w dniu 18 grudnia 2015 r. przez zarząd Hawe Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podmiotu pośrednio zależnego od spółki, do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu" - czytamy w komunikacie.

Złożenie przez Hawe Telekom wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu skutkuje rozwiązaniem zawartej 30 października 2015 r. umowy ramowej dotyczącej warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe oraz Hawe Telekom.

Wczoraj spółka poinformowala, że Hawe Telekom nie przydzieliło obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01, emitowanych w ramach restrukturyzacji zadłużenia. Na początku grudnia Hawe podało, że Hawe Telekom, w ramach realizacji zapisów umowy ramowej restrukturyzacji zadłużenia, zdecydowało o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii D_01 o łącznej wartości nominalnej do 17,87 mln zł. Celem emisji było przeprowadzenie restrukturyzacji zadłużenia finansowego Hawe Telekom oraz Hawe S.A., wynikającego z istniejących obligacji Hawe S.A. i istniejących obligacji Hawe Telekom, w związku z planowanym zawarciem umowy restrukturyzacyjnej, która odroczy termin wymagalności zobowiązań Hawe Telekom oraz Hawe S.A. do 30 września 2016 roku.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

d4m1f01

Podziel się opinią

Share
d4m1f01
d4m1f01