Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

HAWE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (RB- 3/2013). (3/2013)

HAWE - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (RB- 3/2013). (3/2013)
Share
d3a72ql

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. (RB- 3/2013). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dalej "Rozporządzenie") Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku: 1. Jednostkowy raport roczny (R_2012) oraz skonsolidowany raport roczny (RS_2012) za 2012 rok ? w dniu 21 marca 2013 roku (czwartek); 2. Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2013 roku (QSr_I/2013) ? w dniu 15 maja 2013 roku (środa); 3. Skrócony skonsolidowany raport za I półrocze 2013 roku (PSr_2013) ? w dniu 30 sierpnia 2013 roku (piątek); 4. Skrócony skonsolidowany raport za III kwartał 2013 roku (QSr_III/2013) ? w dniu 14 listopada 2013 roku (czwartek). Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowego raportu półrocznego oraz
zgodnie z § 102 ust. 1 i § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych za IV kwartał 2012 roku oraz II kwartał 2013 roku. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2013-01-10 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql