Trwa ładowanie...
d186jhl

HAWE - Zbycie przez emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta wraz z informacj...

HAWE - Zbycie przez emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta wraz z informacją osoby obowiązanej (RB - 71/2010) (71/2010)

Share
d186jhl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie przez emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez emitenta wraz z informacją osoby obowiązanej (RB - 71/2010) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)
przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 20 grudnia 2010 roku) Spółka zaoferowała Panu Robertowi Kwiatkowskiemu?Prezesowi Zarządu Spółki HAWE S.A. nieodpłatne objęcie 2.000.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia przez Niego 2.000.000 akcji serii G.W dniu dzisiejszym (tj. 21 grudnia 2010 roku) Zarząd Spółki otrzymał od Pana Roberta Kwiatkowskiego - Prezesa Zarządu Spółki HAWE S.A. zawiadomienie o objęciu przez Niego w dniu 20 grudnia 2010 roku warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 2.000.000 akcji serii G.Objęcie warrantów zostało dokonane poza rynkiem regulowanym.O fakcie podjęcia przez Radę Nadzorczą HAWE S.A. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru przy podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 2 mln akcji serii G Spółki Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2010 z dnia 26 listopada 2010 roku.Podstawia
prawna: art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach oraz art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Piotr Kubaszewski Członek Zarządu
2010-12-21 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d186jhl

Podziel się opinią

Share
d186jhl
d186jhl