Trwa ładowanie...
d3odjed
espi

HAWE - Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. (3 ...

HAWE - Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku. (33/2014)
Share
d3odjed
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 5 listopada 2014 roku) podjął decyzję o zmianie terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku (QSr_III/2014) (dalej: ?Sprawozdanie Finansowe?). Nowy termin przekazania Sprawozdania Finansowego został ustalony na dzień 7 listopada 2014 roku, pierwotna data publikacji przewidziana była na 14 listopada 2014 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2014 z 18 stycznia 2014 roku. Podstawa Prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie; § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszwa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527 23 80 580 015197353
(NIP) (REGON)
d3odjed

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Piotr Kubaszewski Prezes Zarządu
2014-11-05 Dominik Drozdowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3odjed

Podziel się opinią

Share
d3odjed
d3odjed