Trwa ładowanie...
d3nl2e8
espi

HERKULES S.A. - Korekta prognozy finansowej Herkules S.A na rok 2011 (2/2012)

HERKULES S.A. - Korekta prognozy finansowej Herkules S.A na rok 2011 (2/2012)

Share
d3nl2e8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy finansowej Herkules S.A na rok 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy finansowej Herkules S.A na rok 2011 Raport bieżący nr 2/2012 z dnia 19 stycznia 2012 roku Zarząd Herkules S.A. przekazuje do publicznej wiadomości korektę prognozy jednostkowych wyników finansowych na rok 2011 w stosunku do prognozy opublikowanej raportem bieżącym nr 47/2011 w dniu 6 czerwca 2011 roku, a następnie skorygowanej w zakresie wysokości przychodów za sprzedaży raportem bieżącym nr 65/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku. Poprzednia prognoza na rok 2011: przychody ze sprzedaży: 115,0 mln zł zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA)
: 30,7 mln zł zysk brutto: 10,8 mln zł zysk netto: 8,7 mln zł Nowa prognoza na rok 2011: przychody ze sprzedaży: 115,0 mln zł zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA): 34,0 mln zł zysk brutto: 12,9 mln zł zysk netto: 10,4 mln zł Korektę prognozy przychodów ze sprzedaży przygotowano na podstawie analizy zrealizowanych wartości wynikowych za okres styczeń ? listopad 2011 r. oraz wartości dla miesiąca
grudnia br. oszacowanej na bazie budżetów poszczególnych działów operacyjnych zweryfikowanych poprzez uwzględnienie stopnia ich realizacji za pierwszych 11 miesięcy br. Do sporządzenia korekty prognozy w zakresie przychodów ze sprzedaży przyjęto następujące założenia: 1. Założono, że nie wystąpią istotne zmiany ekonomicznych czynników o charakterze rynkowym mających wpływ na sektory i branże obsługiwane przez Emitenta, 2. Przyjęto, że nie wystąpią istotne zmiany o charakterze prawno ? politycznym, które mogłyby wpływać na działalność gospodarczą Emitenta, 3. Nie uwzględniono sprzedaży spółki zależnej Gastel Hotele, 4. Nie uwzględniono sprzedaży nieruchomości będącej składnikiem majątku Emitenta, Ewentualne zmiany +/- 10% ww. wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 25 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

| | | HERKULES Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HERKULES S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-236 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Annopol | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 519 44 44 | | 22 519 44 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@gzsa.pl | | www.gastel-zurawie.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9512032166 | | 017433674 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2012-01-19 Aldona Farmus Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nl2e8

Podziel się opinią

Share
d3nl2e8
d3nl2e8