Trwa ładowanie...
d3ei9g4
espi

HERKULES S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na zakup sprzętu (33/2014)

HERKULES S.A. - Zawarcie umowy znaczącej na zakup sprzętu (33/2014)
Share
d3ei9g4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej na zakup sprzętu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, iż w dniu 17 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa kupna zawarta w dniu 5 listopada 2014 roku między Herkules S.A. (Kupujący) a Liebherr?Werk-Ehingen GmbH z siedzibą w Niemczech (Sprzedający). Przedmiotem umowy jest zakup przez Emitenta 1 szt. teleskopowego żurawia samojezdnego Liebherr typ LTM 1500-8.1 o maksymalnym udźwigu 500t. Dostawa zamówionego żurawia zaplanowana jest marzec 2015 r. Wartość umowy wg średniego kursu NBP na dzień 5 listopada 2014 roku (data podpisania Umowy) wynosi 11.085.220 zł (2.620.000,00 EURO). Sprzedający tj. Liebherr?Werk-Ehingen GmbH zapłaci kary w przypadku nie dotrzymania terminu dostawy zamówionego żurawia w wysokości 0,25% za każdy tydzień zwłoki lecz maksymalnie 5% wartości umowy, liczone od 31.03.2015 r., Kupujący tj. Herkules S.A. zapłaci kary w przypadku nie dotrzymania terminu płatności za zamówiony żuraw w wysokości 0,25% za każdy tydzień zwłoki, lecz maksymalnie 5% wartości umowy, naliczane po 14 dniu od momentu
otrzymania zgłoszenia o gotowości żurawia do odbioru. Zarząd Herkules S.A. zdecydował o pozyskaniu przedmiotowego żurawia po włączeniu Spółki Viatron S.A. do Grupy Herkules, celem uzupełnienia oferty w zakresie usług budowy farm wiatrowych oraz świadczenia usług serwisowych turbin wiatrowych. Wartość wymienionej umowy spełnia kryterium umowy znaczącej, tzn. jej wartość przekracza 10% wartości przychodów Emitenta za okres 4 ostatnich kwartałów. Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust.1 pkt.3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HERKULES Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@gzsa.pl www.gastel-zurawie.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d3ei9g4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2014-11-18 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ei9g4

Podziel się opinią

Share
d3ei9g4
d3ei9g4