Trwa ładowanie...
d2wodh8
d2wodh8
espi

HERKULES S.A. - Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań (40/2012)

HERKULES S.A. - Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań (40/2012)
Share
d2wodh8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HERKULES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie wniosków o scalenie akcji i zawieszenie notowań | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Herkules S.A. informuje, że w dniu 27 sierpnia 2012 roku do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. został złożony wniosek o dokonanie wymiany akcji w stosunku 5:1, z dniem referencyjnym wyznaczonym na 7 września 2012 roku oraz dniem scalenia wyznaczonym na 18 września 2012 roku. Jednocześnie Emitent informuje, iż do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, również został złożony wniosek o zawieszenie notowań akcji od 3 września 2012 roku do 18 września 2012 roku. Zgodnie ze złożonym wnioskiem wznowienie notowań scalonych akcji nastąpi w dniu 19 września 2012 roku. Zawieszenie notowań jest wymagane obowiązującą przy scalaniu akcji procedurą. Harmonogram scalania akcji Emitenta wynikający z wniosków przedstawia się następująco: ? 3 września 2012 roku (poniedziałek) - początek zawieszenia notowań, ? 7 września 2012 roku (piątek) - dzień referencyjny, ? 18 września 2012 roku (wtorek) - dzień scalenia (wymiany akcji), ? 19 września 2012 roku (środa) - wznowienie notowań po scaleniu. | | |
| | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Herkules Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HERKULES S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-236 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Annopol 5
(ulica) (numer)
22 519 44 44 22 519 44 45
(telefon) (fax)
sekretariat@herkules-polska.pl www.herkules-polska.pl
(e-mail) (www)
9512032166 017433674
(NIP) (REGON)
d2wodh8

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Grzegorz Żółcik Prezes Zarządu
2012-08-28 Tomasz Kwieciński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2wodh8

Podziel się opinią

Share
d2wodh8
d2wodh8