Trwa ładowanie...
d35bx29

HERMAN S.A. - Aneks do umowy o kredyt obrotowy (24/2010)

HERMAN S.A. - Aneks do umowy o kredyt obrotowy (24/2010)

Share
d35bx29
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2010
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
HERMAN S.A.
Temat
Aneks do umowy o kredyt obrotowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Mięsnych HERMAN S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.12.2010 podpisał aneks nr 4 do umowy kredytowej z dnia 28 października 2008 r. o numerze 20/082/08/Z/OB o kredytobrotowy złotowy z BRE Bankiem Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 19, Oddział Korporacyjny Rzeszów, ul. Sokoła 6, 35-010 Rzeszów. Zgodnie z ww. aneksem Spółce przedłużono o kolejne 6 miesięcy kredyt obrotowy na kwotę 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych. Termin spłaty kredytu to 30.06.2011 r. Zabezpieczenia spłaty kredytu pozostały bez zmian.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

| | | ZAKŁADY MIĘSNE HERMAN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HERMAN S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 36-900 | | Tyczyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hermanowa | | 900 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 22 99 404 | | 017 22 99 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | herman@herman.com.pl | | www.herman.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133186031 | | 691529550 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Tadeusz Frączek Prezes Zarządu
2010-12-21 Krzysztof Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

Podziel się opinią

Share
d35bx29
d35bx29