Trwa ładowanie...
d11ebvr

HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta (13/2013)

HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta (13/2013)

Share
d11ebvr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HUTMEN S.A.. informuje, że otrzymał zawiadomienie od Walcowni Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach ? Dziedzicach, podmiotu zależnego od Hutmen S.A., iż Zarząd WM Dziedzice S.A. w dniu dzisiejszym podpisał umowę ramową sprzedaży złomów ze Spółką KARO BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Przedmiotem umowy jest deklaracja sprzedaży i dostawy złomów do Walcowni Metali Dziedzice S.A. Transakcje są dokonywane na podstawie bieżących zamówień. Umowa dotyczy wszystkich transakcji zawartych od 1 stycznia 2013 roku przez obie Strony i została zawarta na czas nieokreślony. Cena jednostkowa za tonę złomów dostarczonych w ramach poszczególnych dostaw jest oparta na formule powiązanej z notowaniem metali na LME. Łączna wartość zakupionych złomów w dniu podpisania niniejszej umowy przekroczyła wartość 23,9 milionów złotych netto, tj. 10% kapitałów własnych emitenta. W umowie nie ustanowiono zabezpieczeń roszczeń przysługujących sprzedającemu względem WM Dziedzice S.A. Pozostałe warunki umowy nie
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kryterium uznania umowy za znaczącą ? suma wartości poszczególnych dostaw zrealizowanych na podstawie jednostkowych zamówień w dniu podpisania ww. umowy przekroczyła 10% kapitałów własnych HUTMEN S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 RMF GPW | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ebvr

| | | HUTMEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HUTMEN | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 33-48-300 | | 071 339-03-47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@hutmen.pl | | www.hutmen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000196 | | 931023629 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-19 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2013-07-19 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d11ebvr

Podziel się opinią

Share
d11ebvr
d11ebvr