Trwa ładowanie...
d4ja8qz

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksów do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim (57/2011)

HYDROBUDOWA POLSKA - Zawarcie aneksów do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim (57/2011)

Share
d4ja8qz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. informuje, że 25 listopada 2011 roku powziął informację o podpisaniu aneksów do umowy ramowej z 6 września 2007 roku, której stronami są ING Bank Śląski S.A. oraz spółki z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. (spółka zależna od Emitenta), PBG AVATIA Sp. z o.o., PBG Technologia Sp. z o.o., KWG S.A. i APRIVIA S.A. Na mocy aneksu datowanego na 18 listopada 2011 roku do umowy wprowadzone zostało dodatkowe zabezpieczenie w postaci cesji wierzytelności z kontraktu realizowanego przez konsorcjum PBG S.A. i Dimark Sp. z o.o. na rzecz Portu Lotniczego "Rzeszów-Jesionka" pn. Dostawa systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego wraz z integracją systemów. Na mocy aneksu datowanego na 21 listopada 2011 roku dotychczasowa Umowa Ramowa została zmieniona na Umowę Wieloproduktową. Ponadto do umowy przystąpiła kolejna spółka z Grupy PBG: PBG ENERGIA Sp. z o.o. Kwota udostępnionego przez ING Bank Śląski limitu kredytowego w ramach Umowy
Wieloproduktowej wynosi 249.309.600 zł (co odpowiada dotychczasowemu limitowi kredytowemu udostępnionemu w ramach Umowy Ramowej), przy czym sublimit dla przystępującej do umowy spółki PBG ENERGIA wynosi 100.000.000 zł. Termin udostępnienia limitu kredytowego został wydłużony do 13 sierpnia 2012 roku. ING Bank Śląski ponadto udzielił kredytu odnawialnego w wysokości 274.240.560 zł, który może zostać przeznaczony wyłącznie na spłatę zobowiązań związanych z Umową Wieloproduktową. Kredyt odnawialny jest udzielany na okres do 21 listopada 2017 roku. W związku z powyższym, spółki z Grupy Kapitałowej PBG będące stroną umowy złożyły oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wyrażając zgodę na wystawienie przez ING Bank Śląski bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 411.360.840 zł, tj. 150% wysokości kredytu odnawialnego, z możliwością wystąpienia o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności do 20 listopada 2020 roku. Terminy obowiązywania Umowy Wieloproduktowej oraz spłaty kredytu odnawialnego zostaną przedłużone o 1
rok, o ile strony umowy nie złożą w przewidzianym czasie odpowiednio oświadczenia o braku zamiaru dalszego korzystania z Umowy Wieloproduktowej lub oświadczenia o braku zamiaru dalszego finansowania. W następnych latach terminy te będą przedłużane o kolejne okresy roczne według tej samej procedury, przy czym procedura ta nie może być powtarzana dłużej niż do 21 listopada 2014 roku. O zawarciu umowy ramowej (obecnie Umowy Wieloproduktowej) z ING Bankiem Śląskim Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2007 z 6 września 2007 roku, którego treść dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem http://hbp-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

| | | HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYDROBUDOWA POLSKA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo k/Poznania | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 664 19 50 | | 061 664 19 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | polska@hbp-sa.pl | | www.hbp-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 888-020-59-44 | | 910097080 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Krzysztof Woch dyrektor ds. relacji inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4ja8qz

Podziel się opinią

Share
d4ja8qz
d4ja8qz