Trwa ładowanie...
dm604hu
espi

HYDROTOR - zawarcie znaczącej umowy kredytowej (27/2011)

HYDROTOR - zawarcie znaczącej umowy kredytowej (27/2011)
Share
dm604hu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROTOR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczącej umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A. zawiadamia o podpisaniu znaczącej umowy - 1) data podpisania znaczącej umowy - 7 listopad 2011 r. 2) oznaczenie stron umowy ? a) Bank BPH Spółka Akcyjna; Al. Pokoju 1; 31-548 Kraków b) PHS "Hydrotor" S.A.; ul. Chojnicka 72; 89-500 Tuchola 3) oznaczenie przedmiotu umowy: umowa kredytu o kredyt inwestycyjny walutowy oraz umowa kredytu w rachunku bieżącym 4) istotne warunki umowy: 1. Udzielenie kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej 3.000 tys. EUR (trzy miliony EUR) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków inwestycyjnych na "Program wdrożenia nowej technologii precyzyjnej obróbki wielkogabarytowych detali maszyn" na warunkach: ? Okres kredytowania od dnia udostępnienia kredytu do 2 listopada 2018 r. ? Zabezpieczeniem kredytu jest: zastaw rejestrowy na środkach trwałych o wartości księgowej nie niższej niż
5.000 tys. PLN; zastaw rejestrowy na środkach trwałych ? 2 maszynach portalowych do obróbki precyzyjnej elementów wielkogabarytowych Mikromat 20V; zastaw rejestrowy na środku trwałym - maszynie pomiarowej do laboratorium wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 2. Udzielenie w rachunku bieżącym w wysokości 4.000 tys. PLN (cztery miliony PLN) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności na warunkach: ? Okres kredytowania od dnia udostępnienia kredytu do 2 listopada 2012 r. ? Zabezpieczeniem kredytu jest: zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie niższej niż 4.000 tys. PLN wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej 7) oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą umowę: Łączna wartość zaciągniętych kredytów wynosi ca 17.130 tys. PLN co stanowi ponad 25% kapitałów emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ 'HYDROTOR' SA
(pełna nazwa emitenta)
HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
89-500 Tuchola
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Chojnicka 72
(ulica) (numer)
(052) 33 63 600 052 33 48 635
(telefon) (fax)
hydrotor@hydrotor.com.pl www.hydrotor.com.pl
(e-mail) (www)
561-000-22-76 090022448
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Wacław Kropiński Prezes
2011-11-07 Janusz Czapiewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm604hu

Podziel się opinią

Share
dm604hu
dm604hu