Trwa ładowanie...
d166jzw
d166jzw
espi

HYGIENIKA - Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne (44/2013)

HYGIENIKA - Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne (44/2013)
Share
d166jzw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, oraz w nawiązaniu do treści raportu bieżącego 42/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku (w sprawie przyjęcia przez Zarząd Hygienika S.A. (dalej także Spółka) zasad nabywania Akcji Serii H), Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu informuje, że w dniu 11 czerwca 2013 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w § 1, ust.9 uchwały nr 22/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, podjął Uchwałę Zarządu nr 10/2013 w której przyjął zmianę zasad nabywania akcji serii H. Konieczność zmiany zasad nabywania akcji serii H, a tym samy podjęcia Uchwały Zarządu nr 10/2013 powstała w związku z przedłużającymi się negocjacjami dotyczącymi objęcia akcji serii H. Zarząd Spółki zmienił zasady nabywania
akcji serii H. w ten sposób, że przyjął nowy harmonogram zawarty w tych zasadach, a w szczególności: ? na dzień 14 czerwca 2013 roku zaplanowano zakończenie przyjmowania wpłat od inwestorów tytułem objęcia akcji serii H ? na dzień 17 czerwca 2013 roku zaplanowano zamknięcie subskrypcji. ? na dzień 9 sierpnia 2013 roku szacowany jest termin pierwszego notowania Akcji Serii H na GPW W związku ze zmianą powyższych terminów zawartych w harmonogramie będącym częścią zasad nabywania akcji serii H. zmianie uległy także odniesienia do poszczególnych zmienionych terminów wskazanych w zasadach. W pozostałym zakresie Zasady subskrypcji pozostają niezmienione i w pełni obowiązujące. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2013-06-12 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d166jzw

Podziel się opinią

Share
d166jzw
d166jzw