Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

HYGIENIKA - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I (74/2014)

HYGIENIKA - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I (74/2014)
Share
d36d9ov

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 Nr 133), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 71/2014 z dnia 16 lipca 2014 roku, w którym Zarząd spółki Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Emitent") informował o warunkowej rejestracji akcji Serii I przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (?KDPW?), Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 21 lipca 2014 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego KDPW, w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 627/14 z dnia 14 lipca 2014 roku w dniu 23 lipca 2014 roku nastąpi rejestracja w KDPW 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela Serii I Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i oznaczenie ich kodem PLHGNKA00028.
Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 Nr 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 015 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)
d36d9ov

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2014-07-22 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov