Trwa ładowanie...
d4dzwdb
d4dzwdb
espi

HYGIENIKA - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2012 rok...

HYGIENIKA - Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2012 roku (34/2012)
Share
d4dzwdb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-12
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ w dniu 12 czerwca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Hygienika S.A. z siedzibą w Lublińcu podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hygienika S.A.. w dniu 12 czerwca 2012 roku. T.C. Capital Sp. z o.o. ? liczba głosów: 3.397.739, liczba akcji: 3.397.739 tj. 100 % głosów na tym zgromadzeniu. Powyższe akcje stanowią 14,55 % w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie ? WZA lista powyżej 5%

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 701 034 35 15 705
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-12 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-06-12 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dzwdb

Podziel się opinią

Share
d4dzwdb
d4dzwdb