Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (21/2013)

HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (21/2013)
Share
dxopdlq

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja znaczącego akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Hyperion") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 22 lipca br.) od jednego z jej akcjonariuszy ? spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej MNI) wpłynęło sprostowanie do zawiadomienia z dnia 17 lipca br. dokonanego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, które to zawiadomienie Spółka przekazała do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 20/2013 z dnia 17 lipca 2013 roku. W przesłanym sprostowaniu przekazano, że w treści zawiadomienia z dnia 17 lipca 2013 roku błędnie podano: "iż "MNI S.A. posiada obecnie łącznie 5.253.779 akcji Hyperion S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowiących 42,69% kapitału zakładowego Hyperion S.A. i dających 42,69% głosów na Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. W rzeczywistości posiadane przez Spółkę MNI S.A. 5.253.779 akcje Hyperion
S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda, stanowią 38,91% kapitału zakładowego Hyperion S.A. i dają 38,91 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. Błąd miał charakter czysto matematyczny. Za prostowany niniejszym pismem błąd przepraszam". Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)
dxopdlq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Tomasz Szczypiński Prezes Zarządu
2013-07-22 Marek Południkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq