Trwa ładowanie...
ddsc1sv
ddsc1sv
espi

HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (53/2011)

HYPERION S.A. - Informacja znaczącego akcjonariusza. (53/2011)
Share
ddsc1sv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja znaczącego akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hyperion S.A. (dalej "Spółka" lub "Hyperion S.A.") z siedzibą w Katowicach przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 listopada br. od Pani Marii Matlok wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) dotyczącego zmniejszenia ilości posiadanych przeze mnie akcji spółki Hyperion S.A. poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce, niniejszym zawiadamiam, że w wyniku sprzedaży akcji spółki Hyperion S.A. w dniu 23 listopada 2011 r., nie jestem już akcjonariuszem Hyperion S.A. Przed zmianą posiadałam 775.000 akcji spółki Hyperion S.A., które stanowiły 6,30% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawały 775.000 głosów, które stanowiły 6,30% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. Jednocześnie informuję, iż
uprzednie zawiadomienie, które przesłałam do Spółki na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawierało błędną podstawę prawną. Błąd miał charakter formalno - prawny. Za prostowany niniejszym pismem błąd przepraszam ". Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-820 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Barlickiego 5
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-29 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ddsc1sv

Podziel się opinią

Share
ddsc1sv
ddsc1sv