Trwa ładowanie...
d2ak3yq
espi

HYPERION S.A. - Prognoza wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2010 r. (9/2011)

HYPERION S.A. - Prognoza wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2010 r. (9/2011)
Share
d2ak3yq
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
Prognoza wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za 2010 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250606, niniejszym podaje do publicznej wiadomości prognozowane, wybrane, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Hyperion planowane do osiągnięcia w 2010 r.Szacunkowe wyniki zakładają osiągnięcie za 2010 rok:- skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży nie mniej niż 43 mln zł,- skonsolidowanego wyniku EBITDA nie mniej niż 11 mln zł.Emitent będzie dokonywał ewentualnych korekt prezentowanej prognozy w raportach bieżących bądź w okresowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-486 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolista 25
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Marek PołudnikiewiczRobert Świątek Prezes ZarząduCzłonek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ak3yq

Podziel się opinią

Share
d2ak3yq
d2ak3yq