Trwa ładowanie...
d2um0pr
d2um0pr
espi

HYPERION S.A. - Zawarcie Aneksu do Przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Lark Europe Sp...

HYPERION S.A. - Zawarcie Aneksu do Przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2011 r. (28/2011)
Share
d2um0pr

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYPERION S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie Aneksu do Przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w spółce Lark Europe Sp. z o.o. z dnia 21 marca 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent"), informuje o zawarciu w dniu 21 kwietnia 2011 r. pomiędzy Lapena Consultans Limited a Hyperion S.A. Aneksu do Przedwstępnej Umowy sprzedaży udziałów w spółce Lark Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach.Przedmiotem niniejszego Aneksu jest:a.Przedłużenie terminu zawarcia Umowy Przyrzeczonej do dnia 31 maja 2011 r.,orazb.Zmiana terminu uiszczenia Ceny Sprzedaży za udziały w ten sposób, że cena sprzedaży zostanie uiszczona przez Kupującego do dnia 31 maja 2011 r. na rachunek bankowy lub rachunki bankowe wskazane przez Sprzedającego, przy czym Strony dopuszczają aby zapłata Ceny Sprzedaży Udziałów w części dotyczącej kwoty nie większej niż 4.000.000,00 złotych została dokonana poprzez spłatę przez Kupującego zobowiązań Sprzedającego bezpośrednio na rzecz jego wierzycieli, z zastrzeżeniem, że szczegółowy sposób zapłaty Ceny Sprzedaży zostanie uregulowany w Umowie Przyrzeczonej.Pozostałe postanowienia Umowy z dnia 21
marca 2011 r. pozostają bez zmian.Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-486 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kolista 25
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2um0pr

Podziel się opinią

Share
d2um0pr
d2um0pr