Trwa ładowanie...
d1awwrk
d1awwrk
espi

HYPERION S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży akcji. (31/2012)

HYPERION S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży akcji. (31/2012)
Share
d1awwrk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-28
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
Zawarcie umowy sprzedaży akcji.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Hyperion S.A. (dalej "Spółka" lub "HYPERION") z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 28 sierpnia 2012 roku Hyperion zawarł z Panem Robertem Kwiatkowskim umowę sprzedaży akcji (Umowa) datowaną na dzień 27 sierpnia 2012 roku. Na mocy Kontraktu menadżerskiego spółka HYPERION zobowiązała się do zbycia na rzecz Roberta Kwiatkowskiego pakietu 200.000 akcji zwykłych na okaziciela w spółce HYPERION (Akcje), w cenie 1,00 zł za 1 akcję, a więc łącznie kwotę wynoszącą 200.000,00 zł za pakiet 200.000 akcji spółki HYPERION. Akcje nie są objęte lock up. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A. Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-503 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żurawia 8
(ulica) (numer)
032 7350389 032 6099217
(telefon) (fax)
sekretariat@hyperion.pl www.hyperion.pl
(e-mail) (www)
8133088162 690694666
(NIP) (REGON)
d1awwrk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2012-08-28 Wojciech Kruszyński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1awwrk

Podziel się opinią

Share
d1awwrk
d1awwrk