Trwa ładowanie...
d3gsf06
espi

i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza (4/2012)

i3D S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza (4/2012)

Share
d3gsf06
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
i3D S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Spółki i3D S.A. przez Akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki i3D S.A. informuje, iż w dniu 19 stycznia 2012 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. o zmianie dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce i3D S.A. Przez dokonaniem transakcji spółka BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. posiadała 965 000 szt. akcji Emitenta, co stanowi 10,39% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 965 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki co stanowi 10,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po dokonaniu transakcji spółka BZ WBK Inwestycje Sp. z o.o. posiada 1 465 000 szt. akcji Emitenta, które stanowią 15,77% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniają do wykonywania 1 465 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 15,77% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie - BZ WBK INWESTYCJE.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gsf06

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jacek Jędrzejowski Prezes Zarządu
2012-01-20 Arkadiusz Patryas Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gsf06

Podziel się opinią

Share
d3gsf06
d3gsf06