Trwa ładowanie...
d4bx5h1
espi

IAI S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 24 czerwca ...

IAI S.A. - Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 24 czerwca 2014 roku (3/2014)
Share
d4bx5h1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
IAI S.A.
Temat
Informacja o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów obecnych na WZA 24 czerwca 2014 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IAI S.A. przekazuje informację o akcjonariuszach posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2014 roku. 1. Paweł Fornalski posiadający 5437500 akcji i dysponujący 10331250 głosami na WZA, co stanowi 69.31% głosów 2. Sebastian Muliński posiadający 2062500 akcji i dysponujący 3918750 głosami na WZA, co stanowi 26.29% głosów Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IAI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IAI S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-064 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastów 30
(ulica) (numer)
91 443 66 00 91 443 66 01
(telefon) (fax)
smulinski@iai-sa.com ww.iai-sa.com
(e-mail) (www)
8522470967 320147706
(NIP) (REGON)
d4bx5h1

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Paweł Fornalski Prezes Zarządu
2014-06-24 Sebastian Muliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bx5h1

Podziel się opinią

Share
d4bx5h1
d4bx5h1