Trwa ładowanie...
d2zc5a6
d2zc5a6
espi

IAI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej (1/2015)

IAI S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej (1/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zc5a6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
IAI S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału przez Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osůb maj?cych dostÍp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd IAI S.A. informuje, iż Spółka otrzymała od jednego z Członków Rady Nadzorczej zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538). Z przekazanej informacji wynika, że w dniach od 9 października 2014 do 22 października 2014 roku Członek Rady Nadzorczej zbył łącznie 5000 akcji i nabył 54 akcje Spółki IAI S.A. w tym: 09.10.2014 zbycie 5000 szt. po cenie 5,10 zł każda 22.10.2014 nabycie 10 szt. po cenie 4,50 zł każda 22.10.2014 nabycie 44 szt. po cenie 4,60 zł każda Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IAI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IAI S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
71-064 Szczecin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Piastów 30
(ulica) (numer)
(91) 484 18 39 (91) 484 18 39
(telefon) (fax)
ir@iai-sa.com www.iai-sa.com
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Sebaatian Muliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zc5a6

Podziel się opinią

Share
d2zc5a6
d2zc5a6