Trwa ładowanie...
d3cg0yd
d3cg0yd
espi

IDEA TFI SA - Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA 20 kwietnia 2011 (30/2011)

IDEA TFI SA - Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA 20 kwietnia 2011 (30/2011)
Share
d3cg0yd
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Lista Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA 20 kwietnia 2011
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd IDEA TFI SA z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanegosystemu obrotu oraz o spółkach publicznych podaje do publicznej wiadomości, wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA TFI SA, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2011r.Zgodnie z listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA TFI SA wziął udział akcjonariusz posiadający 12 666 758 akcji, uprawniających do 12 666 758 głosów, co stanowiło 80% udziału w kapitale zakładowym IDEA TFI SA wynoszącym 3 166 200 zł.Lista akcjonariuszy:1. Dom Maklerski IDM SA - 12 666 758 akcji, uprawniających do 12 666 758 głosów 80% głosów.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
(+48 22) 489 94 30 (+48 22) 489 94 48
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl http://www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-23-63-973 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2011-04-20 Paweł Lewandowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3cg0yd

Podziel się opinią

Share
d3cg0yd
d3cg0yd