Trwa ładowanie...
d1tze9z
espi

IDEA TFI SA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA TFI SA (31/2011)

IDEA TFI SA - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA TFI SA (31/2011)
Share
d1tze9z
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2011
Data sporządzenia: 2011-04-20
Skrócona nazwa emitenta
IDEA TFI SA
Temat
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IDEA TFI SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z poźn. zm.) Zarząd IDEA TFI SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał, podjętych w dniu 20 kwietnia 2011 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do raportu nr 31 - Uchwały podjęte przez ZWZA 20 kwietnia 2011 roku.pdf Uchwały

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
IDEA TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
(+48 22) 489 94 30 (+48 22) 489 94 48
(telefon) (fax)
info@ideatfi.pl http://www.ideatfi.pl
(e-mail) (www)
634-23-63-973 276718120
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-20 Piotr Kukowski Prezes Zarządu
2011-04-20 Paweł Lewandowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tze9z

Podziel się opinią

Share
d1tze9z
d1tze9z