Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

IGORIA TRADE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (3/2013)

IGORIA TRADE S.A. - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych. (3/2013)
Share
d36cx9j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
IGORIA TRADE S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Na podstawie zawiadomienia sporządzonego zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi otrzymanego od Członka Rady Nadzorczej Emitent informuje, iż powziął informację o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany ? bezpośrednio lub pośrednio kontrolowany przez Członka Rady Nadzorczej Z przekazanej informacji wynika, że podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - zawarł w dniach 10-11 stycznia 2013 roku transakcje sesyjne w Alternatywnym Systemie Obrotu, w wyniku rozliczenia, których podmiot blisko związany nabył łącznie 121.294 akcji Emitenta Igoria Trade S.A. Członek Rady Nadzorczej w przesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IGORIA TRADE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IGORIA TRADE S.A. usługi finansowe
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-113 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Emilii Plater 53
(ulica) (numer)
+48 22 389 67 03 +48 22 389 67 01
(telefon) (fax)
www.igoriatrade.com
(e-mail) (www)
5252507681 142942858
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Wojciech Kuliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j