Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

IGROUP - Orzeczenie sądu odwoławczego w przedmiocie zażalenia Syndyka Masy Upadłości Ad.Net S.A. ...

IGROUP - Orzeczenie sądu odwoławczego w przedmiocie zażalenia Syndyka Masy Upadłości Ad.Net S.A. w upadłości likwidacyjnej na postanowienie o zatwierdzeniu układu. (6/2012)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Orzeczenie sądu odwoławczego w przedmiocie zażalenia Syndyka Masy Upadłości Ad.Net S.A. w upadłości likwidacyjnej na postanowienie o zatwierdzeniu układu. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka), działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. dnia 16 lutego 2012 r., powziął wiadomość, iż w dniu 15 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy (dalej: sąd odwoławczy), na posiedzeniu niejawnym w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia Syndyka Masy Upadłości Ad.Net S.A. w upadłości likwidacyjnej na postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki, wydane w dniu 16 listopada 2011 r. (dalej: Postanowienie) przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (dalej: Sąd Upadłościowy), uchylił Postanowienie i zniósł postępowanie w zakresie rozprawy w sądzie upadłościowym z dnia 16 listopada 2011 r.
w przedmiocie zatwierdzenia układu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Upadłościowy. Zarząd Spółki informuje ponadto, iż sąd odwoławczy nie sporządził dotychczas uzasadnienia orzeczenia, o którym mowa wyżej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERNET GROUP SA
(pełna nazwa emitenta)
IGROUP Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
(022) 25 74 290 (0 22) 25 74 401
(telefon) (fax)
info@igroup.pl www.igroup.pl
(e-mail) (www)
796-006-96-26 670821904
(NIP) (REGON)
d1m99at

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-02-16 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2012-02-16 Mariusz Sperczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at