Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

IGROUP - Otrzymanie przez Internet Group S.A. oświadczenia do listu intencyjnego. (84/2010)

IGROUP - Otrzymanie przez Internet Group S.A. oświadczenia do listu intencyjnego. (84/2010)
Share
d3p8pg9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie przez Internet Group S.A. oświadczenia do listu intencyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERNET GROUP S.A. informuje, że w dniu 30 grudnia 2010 roku otrzymał oświadczenie ze strony LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, Plac Grzybowski 10 lok. 31 z którym podpisał List Intencyjny o którym Emitent informował raportem bieżącym Nr 75 z dnia 8 listopada 2010 r. oraz raportem bieżącym Nr 77 z dnia 30 listopada 2010 r.Inwestor oświadcza iż w związku z Listem Intencyjnym zawartym dnia 8 listopada 2010 r. pomiędzy LST CAPITAL S.A. (dalej: Inwestor) a Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Spółka) oraz w wyniku rozmów, jakie podjęte zostały na jego kanwie, wyraża zainteresowanie wydzierżawieniem przedsiębiorstwa Internet Group S.A., za czynsz, którego wysokość zostanie ustalona w toku dalszych rozmów. LST CAPITAL SA oczekuje, iż w umowie dzierżawy zagwarantowane zostanie prawo pierwokupu przedsiębiorstwa Spółki.LST CAPITAL SA proponuje, by czas dzierżawy był oznaczony do momentu zawarcia przez Inwestora i Spółkę umowy sprzedaży, której przedmiotem będzie przedmiot umowy
dzierżawy.LST CAPITAL SA liczy, iż rozmowy na temat dzierżawy przedsiębiorstwa zostaną podjęte bez zbędnej zwłoki. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d3p8pg9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Jan Ryszard Wojciechowski Prezes Zarządu
2010-12-30 Rafał Radosław Rześny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9