Trwa ładowanie...
dqzlgqf
dqzlgqf
espi

IGROUP - Podpisanie listu intencyjnego przez syndyka masy upadłości Internet Group S.A. i BRE Ban...

IGROUP - Podpisanie listu intencyjnego przez syndyka masy upadłości Internet Group S.A. i BRE Bank S.A. (85/2010)
Share
dqzlgqf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 85 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie listu intencyjnego przez syndyka masy upadłości Internet Group S.A. i BRE Bank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERNET GROUP S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2010 roku otrzymał fragment Listu Intencyjnego dotyczącego przedsiębiorstwa Internet Group S.A. w upadłościlikwidacyjnej zawarty pomiędzy BRE Bankiem S.A. a Panem Krzysztofem Leśniewskim, syndykiem masy upadłości Internet Group S.A. (dalej: Syndyk).Przekazany Zarządowi Emitenta fragment listu intencyjnego pozwala stwierdzić iż przedmiotem tego listu jest ustalenie wzajemnych intencji jego stron co do podjęcia i zasad prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa Internet Group S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Internet Group), określenia sposobu wykonywania przez wytypowany podmiot uprawnień związanych z uczestnictwem w spółkach należących do Internet Group S.A., a następnie złożenia oferty na zakup tegoż przedsiębiorstwa.Z przekazanego fragmentu listu intencyjnego wynika również, że:BRE Bank S.A. deklaruje:a)chęć podjęcia i prowadzenia negocjacji z Syndykiem w przedmiocie zawarcia umowy dzierżawy
przedsiębiorstwa Internet Group,b)chęć podjęcia i prowadzenia negocjacji z Syndykiem w przedmiocie złożenia przez wytypowany podmiot oferty w procesie sprzedaży przez tegoż Syndyka przedsiębiorstwa Internet Group w całości.BRE Bank S.A. oczekuje:a)udostępnienia mu informacji o obrocie Internet Group i spółek, będących przedmiotem prawa własności Internet Group.Syndyk deklaruje:a)intencję podjęcia i prowadzenia z BRE Bankiem S.A. negocjacji w przedmiocie, o którym mowa wyżej.b)respektowanie prawa pierwokupu dzierżawcy ze stosunku dzierżawy, o którym mowa wyżej.Z przekazanego fragmentu listu intencyjnego nie wynika, jakie parametry biznesowe zostały przyjęte przez strony dla prowadzonych rozmów, w tym dotyczące czynszu dzierżawnego, ewentualnego prawa pierwokupu, okresu dzierżawy, innych istotnych postanowień. Wiadomo jedynie, że podstawowe warunki dzierżawy uzgodniono w załączniku nr 3 do Listu Intencyjnego. Załącznik ten nie został doręczony Emitentowi. Emitent zwrócił się do Syndyka jak również do Zarządu
Banku o ujawnienie pełnej treści listu intencyjnego oraz treści załącznika nr 3 do tego listu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Rafał Radosław Rześny Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dqzlgqf

Podziel się opinią

Share
dqzlgqf
dqzlgqf