Trwa ładowanie...
d4e9e3w
espi
07-03-2013 14:23

IGROUP - Wezwanie do zaniechania naruszeń Porozumienia Inwestycyjnego (51/2013)

IGROUP - Wezwanie do zaniechania naruszeń Porozumienia Inwestycyjnego (51/2013)

Share
d4e9e3w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wezwanie do zaniechania naruszeń Porozumienia Inwestycyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka)
, działając na podstawie normy art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 7 marca 2013 r., dostarczono Spółce wezwanie do zaniechania naruszeń Porozumienia Inwestycyjnego zawartego w dniu 14 października 2011 r. (dalej: Porozumienie). Wezwanie zostało dokonane przez Idea Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (dalej: IDEA Y). Przedmiotowe wezwanie wzywa do zaniechania naruszeń Porozumienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania. W wezwaniu zastrzeżono możliwość dochodzenia na rzecz IDEA Y kary umownej. Spółka stoi na stanowisku, iż IDEA Y nie przysługuje prawo żądania kary umownej od Spółki. Ponadto Spółka informuje, iż wraz z w/w wezwaniem Spółka otrzymała do wiadomości pismo IDEA Y z dnia 28 lutego
2013 r. adresowane do Jana Ryszarda Wojciechowskiego. W piśmie tym IDEA Y wzywa Jana Ryszarda Wojciechowskiego do zaniechania naruszeń Porozumienia w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od otrzymania pisma. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w

| | | INTERNET GROUP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IGROUP | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-838 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Prosta | | 32 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 116 66 66 | | 022 116 66 61 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@igroup.pl | | www.igroup.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-006-96-26 | | 670821904 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Piotr Wiśniewski Prezes Zarządu
2013-03-07 Małgorzata Walczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4e9e3w
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4e9e3w
d4e9e3w