Trwa ładowanie...
referendum

Igrzyska w Krakowie - szansa dla lokalnego rynku pracy?

Mieszkańcy Krakowa już w niedzielę zadecydują w referendum, czy chcą, aby ich miasto zostało gospodarzem zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku. Zwolennicy organizacji igrzysk wymieniają wśród potencjalnych korzyści ożywienie lokalnego rynku pracy. Jak organizacja największej zimowej imprezy sportowej wpłynęła na rynki pracy miast-gospodarzy poprzednich igrzysk?

Share
Igrzyska w Krakowie - szansa dla lokalnego rynku pracy?
Źródło: © kilhan - Fotolia.com
d2ak444

Według szacunków Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zdecydowanie większy wpływ na powstanie nowych miejsc pracy mają letnie igrzyska. Rekordowe pod tym względem były igrzyska w Seulu z 1988 roku. Jak widać zimowe igrzyska w Salt Lake City z 2002 roku i w Vancouver z roku 2010 znalazły się na odleglejszych miejscach.

Z danych udostępnionych przez OECD wynika, że – biorąc pod uwagę organizatorów zimowych IO w latach 2002-2010 – Salt Lake City było miastem-gospodarzem, w którym zanotowano wyraźny wzrost PKB w okresie poolimpijskim. Z kolei w przypadku Turynu, który gościł zimowe igrzyska w 2006 roku, wskaźnik PKB utrzymywał się przed i po organizacji imprezy na zbliżonym poziomie, aby znacząco spadać od 2008 roku. Natomiast Vancouver zanotowało wyższe wartości omawianego wskaźnika w latach poprzedzających Igrzyska. Załamanie pozytywnego trendu zaobserwowano wraz z rozpoczęciem kryzysu światowego.

Salt Lake City było zarazem miastem, w którym po zorganizowaniu Igrzysk poprawił się wskaźnik dotyczący udziału osób pracujących w ogólnej populacji, aby gwałtownie spaść wraz z okresem globalnej recesji. W Turynie sytuacja w omawianym okresie nie zmieniła się w znaczącym stopniu, podobnie jak w Vancouver.

Ciekawie wyglądają informacje o wzroście bezrobocia po zorganizowaniu Igrzysk w trzech omawianych miastach-gospodarzach. W Salt Lake City i Vancouver bezrobocie przez kilka lat zmniejszało się, natomiast w Turynie bezpośrednio po Igrzyskach zaczęło wzrastać.

Zestawienie ze sobą danych dla trzech miast-gospodarzy ZIO nie wskazuje na to, by organizacja igrzysk sama w sobie powodowała znaczne przemiany na lokalnych rynkach pracy. Doświadczenia miast na tym obszarze są zgoła różne - Salt Lake City zanotowało widoczny wzrost gospodarczy i wzrost zatrudnienia - choć okazało się, że wyjątkowo wrażliwy na sytuacje kryzysowe. Turyn z kolei zdaje się przeszedł jedynie znaczną zmianę wizerunkową, nieskutkującą tak znacznymi zmianami w sferze gospodarczej.

d2ak444

Według szacunków w wyniku organizacji olimpiady w Małopolsce może powstać blisko 35 tys. nowych miejsc pracy. Komitet konkursowy Kraków 2022 zaznacza, że przyznanie igrzysk olimpijskich dla Krakowa to szansa na stabilny wzrost zatrudnienia, głównie w sektorze turystycznym i okołoturystycznym. Entuzjaści zwracają również uwagę na zwiększone zapotrzebowania na specjalistów z branży budowlanej, IT czy branży energetycznej. Przeciwnicy tłumaczą jednak, że miejsca pracy tworzone przy okazji organizacji tego typu imprez mają niestabilny charakter i często opierają się na umowach śmieciowych, a nawet pracy „na czarno”.

d2ak444

Podziel się opinią

Share
d2ak444
d2ak444