Trwa ładowanie...
d2ucgub
d2ucgub
espi

IMAGIS - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2014 (34/2014) - EBI

IMAGIS - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2014 (34/2014)
Share
d2ucgub
NEW CONNECT
Raport EBI nr 34 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 30/2014
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, Spółka?) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 30/2014, niniejszym przekazuje w załączeniu życiorysy członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych do składu Rady Nadzorczej Spółki uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 30 września 2014 roku, które po przerwie kontynuowało obrady w siedzibie Spółki w dniu 2 października 2014 r. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółki zostały uzupełnione o informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) ppkt d) i ppkt f) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.
Załączniki
Plik Opis
2014-10-08ZyciorysyczlonkowRadyNadzorczej_uzupelnienie-0.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Berliński Wiceprezes Zarządu
Jerzy Cegliński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ucgub

Podziel się opinią

Share
d2ucgub
d2ucgub