Trwa ładowanie...
d1542mb

IMPEL - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii E ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 43/2012 z d...

IMPEL - Podsumowanie kosztów emisji akcji serii E ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 43/2012 z dnia 1 października 2012 roku (51/2012)

Share
d1542mb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IMPEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie kosztów emisji akcji serii E ? uzupełnienie raportu bieżącego nr 43/2012 z dnia 1 października 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Impel S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2012 z dnia 1 października br. przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną wysokość kosztów związanych z przeprowadzoną emisją akcji serii E Impel S.A. Łączne koszty związane z emisją 713.715 akcji serii E Impel S.A. poniesione przez Spółkę wyniosły 476.871,76 złotych, w tym: a) koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty: 312.246,00 zł, b) koszt wynagrodzenia subemitentów: 0 zł, c) koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 126.592,96 zł, d) koszt promocji oferty: 0 zł, e) pozostałe koszty (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne): 38.032,80 zł. Koszty emisji rozliczone zostały w księgach zg. z art.36 pkt.2b Ustawy o Rachunkowości, poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Impel S.A. za rok 2012 w pozycji "Kapitał Zapasowy". Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną akcję serii E wyniósł
0,67 zł (netto). Podstawa prawna: RMF GPW § 33 ust. 1 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1542mb

| | | IMPEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IMPEL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-111 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Ślężna | | 118 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 7809403 | | 071 78 09 679 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | cok@impel.pl | | www.impel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-01-06-769 | | 006318849 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Wojciech Rembikowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1542mb

Podziel się opinią

Share
d1542mb
d1542mb