Trwa ładowanie...
dp2yfgo

IMPEXMET - Informacje osób zobowiązanych (26/2015)

IMPEXMET - Informacje osób zobowiązanych (26/2015)

Share
dp2yfgo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-03
Skrócona nazwa emitenta
IMPEXMET
Temat
Informacje osób zobowiązanych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Impexmetal S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 3 września 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od 2 osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Impexmetal S.A., pełniących równocześnie w Boryszew S.A funkcje zarządcze i nadzorcze, o dokonaniu przez Spółki Boryszew S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA następujących transakcji nabycia akcji Impexmetal S.A.: Data zawarcia transakcji Data rozliczenia transakcji Liczba nabytych akcji Średnia cena za 1 akcję 28-08-2015 01-09-2015 200.000 2,70 zł 02-09-2015 04-09-2015 100.000 2,66 zł Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art.160 ust. 4 Ustawy o obrocie- ? informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEXMETAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IMPEXMET | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6586568 | | 022 6586405 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@impexmetal.com.pl | | www.impexmetal.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 525-00-03-551 | | 011135378 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu
2015-09-03 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo